Slide background

The power
of a big team

ÇEŞİTLİLİK

Cosentino'da çalışan insanlar, şirketin gelişiminin ve yenilenmesinin çekirdeğidir. Hepsi değer katmakta ve Cosentino'nun bir pazar lideri olduğu gerçeğine katkıda bulunmaktadırlar. Şirketin 3.500'den fazla çalışanı vardır ve bunların 1.100'ü şirketin İspanya'da sahip olduğu çeşitli merkezlerde çalışmaktadır.

Cosentino'nun çalışanları, şirketin uluslararası karakterini yansıtan 44 farklı ülkeden gelmektedir.

Bu çeşitlilik, şirketin çalışmasıyla ilgili alınan kararları zenginleştiren farklı bakış açıları yaratmaya yardımcı olmaktadır.

Habits

Diet
Tobacco
Micropostural

Vigilance

Medical service
Prevention service
Monitoring

GÜVENLİK

Çalışanların çalışma ortamını ve çalışma koşullarını iyileştirmek, Cosentino için bir önceliktir. Şirket tehlikeleri azaltmaya kararlıdır. Yüksek güvenlik standartları hem tesislerinde hem de üretim süreçleri boyunca uygulanmaktadır. Bu nedenle, bir güvenlik kültürünün oluşturulması için bu alandaki eğitim hayati önem taşımaktadır.

EĞİTİM

Karşılama Planı


Şirket için çalışmaya başlayanlara yönelik olarak, profesyonellerin eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Profesyonelleri Şekillendirmek için Eğitim Kursları


Cosentino'nun Eğitim Atölyesinde bugünkü üretim yöntemiyle temas eden profesyoneller yaratmak amacıyla 'Elektromekanik Tesisat ve Makine ve Üretim Hatlarının Bakımı' üzerine Eğitim Kursları sunulmaktadır.

Çalışanlar için Sürekli Eğitim


Çalışan eğitim politikamızın amacı, kişisel gelişim, operasyonel verimlilik, performans desteğini artırmak, eğitim araçları sunmak, istihdam edilebilirliği artırmak, aidiyet konusunda gurur kaynağı olmak ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamaktır.

EŞİTLİK

Şeffaflık, ayrımcılık yapılmaması ve fırsat eşitliği, Cosentino'nun seçim ve işe alım politikalarında en üst sıralarda yer almaktadır.

2012'de Cosentino, S.A. Eşitlik Birimi kurulmuştur. Bu yapı şirketin her üyesini içermekte ve tüm istihdam sektörlerinin temsil edilmesini sağlamaktadır.

Cosentino'nun ayrıca, şirketin baz aldığı sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğin yeni çerçevesinin yer aldığı bir Eşitlik Planı vardır.

Bu Eşitlik Planı ile ulaşmayı hedeflediğimiz spesifik amaçlardan bazıları şunlardır:

  • Bugün az sayıda kadının bulunduğu sorumluluk alanlarına kadınların erişimini, geliştirilmesini ve tanıtımını en üst düzeye çıkarmak.
  • Kadınların hala çok az temsil edildiği bu profillere, gruplara veya pozisyonlara katılmalarını teşvik etmek.
  • Eşitlik konusunda Cosentino çalışanlarını eğitmek ve onları hassaslaştırmak.
  • Eşitlik değerinin, çalışanların yönetim süreçleri ile doğrudan ve proaktif bir biçimde bir araya getirilmesi.
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki, Cosentino çalışanları ve toplum içindeki aile hayatının önemini artırmak.
  • Çalışanlar için doğru iş / aile dengesi bulmak.
  • Cinsel taciz veya ayrımcılık durumlarından kaçınmak veya çözmek için gerekli mekanizmaları ve prosedürleri oluşturmak.

Çalışan görüşü, bir şirketin yönetimi için akılda tutulması gereken temel bir husustur ve bunun sonucunda Fikirler Programı kurulmuştur ..

Program, çalışanların süreçleri iyileştirmek veya yeni ürün ya da iş fikirleri konusunda öneriler sunmaları için bir girişim olarak hazırlanmıştır.

Önerilen tüm fikirleri değerlendirmek ve şirket için iyileştirmeler sunanları ödüllendirmek için her 6 ayda bir toplantılar yapılmaktadır.

© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This