Slide background

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu alandaki tüm eylemler, şirketin faaliyet gösterdiği ve bulunduğu tüm alanlarda ekonomik, sosyal ve çevresel refaha ulaşmak için devam ettirilen taahhütlerdir. Çevresel zorluklar liderliği pekiştirmek için bir fırsattır ve bu nedenle Cosentino en gelişmiş çevresel yönetim sistemlerini ve eylemlerini uygulamaya ve geliştirmeye devam edecektir.

Sürdürülebilirlik için politikalar

Araba paylaşımı, toplu taşıma araçları, 2 km'den fazla bisiklet yolları/otoparklar, elektrikli araçlara özel park yerleri, yaya alanları ve kaldırımlar, yeni konutlaşmalar için yüksek verimli teknoloji ile sokak aydınlatmaları, sanayi binalarının iç aydınlatması için gün ışığının kullanılması vb. teşvik edilmektedir.

Atmosfer kontrolü

 • • Malzemelerin teslim edilmesi, depolanması, taşınması, öğütülmüş ve mikronize malzemelerin ölçülmesi ve karıştırılması işlemleri sırasında atmosfere verilen toz emisyonlarının en aza indirgenmesi.
 • • Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) termal oksidasyon yoluyla filtrasyonu. Emisyon sızıntısını kaydetmek ve azaltmak için özel programlar mevcuttur ve rejeneratif termal oksidasyon tesisinin bulunması gereken tüm üretim alanlarında bu tesisler mevcuttur. Bu sistem, ilgili organik bileşiklerin yanmasına izin veren seramik bloklar şeklinde ısı eşanjörlerinin kullanımına dayanan bir sistemdir. Son yıllarda, Cosentino üretilen emisyonların %98'ini filtrelemeyi başarmıştır.

Su yönetimi

Cosentino, suyun rasyonel kullanımını, kullanımının etkinliğini ve etkinliğini arttıran önlemlerin uygulanması yoluyla teşvik eder:

 • Üretim döngülerinde suyun tekrar kullanılması, 'Sıfır Atık' hedefini teşvik etmek.
 • Kamu suyunun ve ilgili ekosistemlerin korunması ve iyileştirilmesi.
 • İşlemlerinde kullanılan suyun %97'sini geri kazanmak için tüm üretim tesislerinde endüstriyel atıksu arıtma tesisi.

Enerji verimliliği

Cosentino, endüstriyel süreçlerinde ve tesislerinde enerji tüketimini azaltmak amacıyla şunları gerçekleştirmiştir:

 • Çeşitli endüstriyel süreçlerin elektrik enerji sarfiyatını takip etmek için bir sistem.
 • Müşterek uygulamaların yoğun bir şekilde kullanılması: işletme maliyetlerini optimize etmek ve en aza indirgemek için frekans dönüştürücü ve elektrik indüksiyon motoru.
 • Farklı üretim süreçlerinin verimliliğini ve enerji performansını kontrol etmek için kızılötesi termografiye dayalı bakım sistemlerinin kullanılması.
 • Endüstriyel park içinde nakliye için elektrikli araçların kullanılması.

Atık Yönetimi

'Temiz teknolojiler' ve atık azaltma stratejilerinin uygulanması sayesinde üretilen birim başına ortaya çıkan atığı azaltmanın yanı sıra süreçlerimizin verimliliğini de artırmayı başardık. Cosentino Group, AYG ilkesini takip etmektedir:
 • AZALT

  İşyerinde üretilen atık miktarını. Örneğin, fotokopi sayısını% 25 azaltmak.
 • YENİDEN KULLAN

  Bir ürünün veya paketin faydalı ömrünü uzatan atıklar ya da ürünleri iade edilen konteynerler içinde satın almak.
 • GERİ DÖNÜŞÜM

  Cosentino'nun her aşamada yaptığı şey.

Taş ocağından ham maddenin çıkarımı verimli bir şekilde yapılmakta; çıkarılan malzemenin %95'i kullanılmaktadır.

Üretim sürecinden arta kalan taş kalıntıları, diğer ürünlerin imalatı için yeniden kullanılamazsa, agrega üretmek için kullanılmaktadır. Bu tür atıkların %100'e yakını diğer kullanımlar için geri dönüştürülmektedir.

Peyzaj restorasyonu

Cosentino, çevreye olan bağlılığı sayesinde, peyzaj ve çevreyi iyileştirmek için taş ocaklarını ve hafriyatlarını restore etmek için çalışmaktadır.

Şirketin ocaklarında kullanılan çevre stratejisi, peyzajın çevreye yeniden entegre edileceği alanları geri kazanmak için çaba göstermektedir.

Cosentino bunu eğim stabilizasyonu, hafriyatları en aza indirgeme ve doğal erozyonu kontrol etme gibi farklı uygulamalar yoluyla yapmaktadır.

Bu ve diğer faaliyetler, taş ocağı çıkarma alanlarının çevre dostu eylemlere kurulmasını ve bölgeye özgü türlerle yeşil alanların artırılmasını sağlamıştır.

© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This